Bezpieczne wakacje


Akcja „Bezpieczne wakacje” – realizowana była w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle w miesiącu czerwcu 2015r.

Jej celem było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Cel ten realizowano poprzez promowanie bezpiecznych zachowań wg. współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne, przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania na drodze, uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwa na drodze, kształtowanie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego, kształtowanie umiejętności świadomego przestrzegania zasad ruchu drogowego, uświadomienie dzieciom, jak ważna jest bezpieczna jazda samochodem.

Nauczycielki poszczególnych grup wiekowych, dobierały treści akcji, scenariusze zajęć stosownie do wieku i możliwości dzieci. Wśród rozmaitych form aktywności w ramach akcji odbyły się:

◄ Zabawy w rozwiązywanie zagadek w formie krzyżówek.

◄ Pogadanka problemowa na temat „Bezpieczna droga” i wyjaśnienie celu akcji.

◄ Prezentacja dzieciom, jak właściwie należy przechodzić przez ulicę – w formie scenki odegranej z pomocą wykonanych rysunków.

◄ Pogadanka w grupach starszych, mająca na celu sprawdzenie stanu wiedzy grupy na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa na drodze.

◄ Prezentacja przez dzieci, jak właściwie należy przechodzić przez ulicę – w formie odegranej scenki i zabaw komunikacyjnych.

◄ „Burza mózgów” – omówienie miejsc i sytuacji, w których nie wolno wchodzić na jezdnię (czerwone światło, wybieganie zza przeszkody, autobusu itp).

◄ Zabawa tematyczna pod kierunkiem nauczyciela „Bezpieczeństwo w czasie wakacji – Mały Ratownik”. (Ratownik medyczny, wodny, strażak).

◄ Rozmowa na temat skutków nagłego wtargnięcia na jezdnię, mająca na celu przekonanie dzieci o niewłaściwości takiego postępowania – utrwalająca prawidłowe uczestnictwo w ruchu pieszych na drodze.

◄ Prezentacja i omówienie podstawowych dla bezpieczeństwa dzieci znaków drogowych – stop, przejście dla pieszych, droga dla pieszych, droga dla rowerów, przejazd kolejowy, tramwaj, zakaz ruchu pieszych.

◄ Rozmowa z dziećmi na temat bezpiecznej jazdy samochodem, mająca na celu zachęcenie do jazdy w foteliku samochodowym i przypominanie osobom dorosłym o potrzebie zapinania pasów.

◄ Wręczenie dzieciom aktywnie uczestniczącym w akcji nagród – niespodzianek w różnej formie według inwencji nauczyciela w poszczególnych grupach.

◄ Przeprowadzono pogadanki na podstawie ilustracji i własnych materiałów nauczycielek dotyczące tematyki:

– „Bezpiecznie w podróży”

– „Bezpiecznie w górach”

– „Bezpiecznie nad morzem”

– „Bezpiecznie nie tylko w wakacje”.

Ponadto w Przedszkolu Miejskim Nr 10 przeprowadzone zostały:

* Zajęcia z policjantem, strażakiem, strażnikiem miejskim.

* Konkurs plastyczny o tematyce bezpiecznych zachowań, dla chętnych rodziców.

* Udostępniono rodzicom ulotki promujące bezpieczne formy zachowania.

* Pedagogizacja rodziców w ramach gazetek.

W wyniku przeprowadzonej akcji, przedszkolaki naszej placówki w szerokim zakresie utrwaliły sobie nawyki właściwego zachowania się na drodze i wykazały się znajomością ruchu drogowego, numerów alarmowych oraz wiedzą z zakresu bezpiecznego przebywania w różnych środowiskach przyrodniczych ( w mieście, górach, nad morzem …).

Koordynator: Grażyna Mikuś

Fotorelacja z najciekawszych fragmentów realizowanej akcji.

Zajęcia z Policją.

Zajęcia ze Strażą Miejską.

Zajęcia ze Strażą Pożarną.

Powrót do: REALIZOWANE PROJEKTY

Comments are closed.