Tłumacz migowy

W kontakcie z Przedszkolem Miejskim Nr 10 (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa osoby tłumacza języka migowego.

Świadczenie to jest BEZPŁATNE i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Informacja dla osoby uprawnionej

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę  w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z 3 dniowym wyprzedzeniem i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

KROK 1. Wybierz preferowany przez siebie sposób komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy j i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza może wybrać jedną z form kontaktu:

  • e-mail pod adres : pm10@um.jaslo.pl
  • telefon pod numer: 134463016

i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
  • propozycję terminu;
  • krótkie określenie sprawy;
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

W zgłoszeniu zaznacz koniecznie czy komunikujesz się  w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) czy sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

KROK 2 Po wyborze formy kontaktu wyślij zgłoszenie

Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami pracy przedszkola będą rejestrowane i potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila.

Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza. O miejscu i terminie spotkania on line z tłumaczem, dyrektor przedszkola poinformuje w dniu rejestracji na adres mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu.

KROK 3 Przyjdź w umówione miejsce o umówionej porze

Przedszkole Miejskie Nr 10 w Jaśle udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

PLIK DO POBRANIA: Wniosek o świadczenie z usług tłumacza

Comments are closed.