Zabawy z językiem angielskim


Zajęcia językowe w naszym przedszkolu realizowane są bazując na kursie „I love Boo” wydawnictwa Mac Edukacja, który opiera się na programie „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu dla dzieci w wieku 3 – 6 lat”. Cele nauczania zapisane w programie są zgodne z wytycznymi zawartymi podstawie programowej.  

Kurs „I love Boo” to multisensoryczna nauka, która stymuluje i wykorzystuje wszystkie zmysły dzieci. Metoda ta umożliwia przedszkolakom aktywnie uczestniczyć w zajęciach i zapewnia im dużo ruchu. Kolejnym atutem kursu jest metoda „Total Physical Response” – reagowanie na polecenia nauczyciela całym ciałem. Przykładem, który najlepiej obrazuje wykorzystanie TPR jest zabawa „If You happy”. W zamian za odpowiedź słowną na zadane pytanie przez nauczyciela „Czy jesteś szczęśliwy?” – dzieci mają za zadanie np. podskoczyć i klasnąć jeśli czują się dobrze. Tym sposobem przedszkolaki mogą wyrazić swoje emocje jednocześnie poznać podstawowe zwroty w języku angielskim. Zakres materiału zawarty w kursie obejmuje również słownictwo związane między innymi z kolorami, liczbami, częściami ciała, pogodą, zwierzętami, jak również rodziną. 

Zajęcia wprowadzają małych odkrywców w magiczny świat elfów. Dzieci razem z bohaterami pakietu przeżywają niezwykłe przygody pozwalające poznać język angielski. Stworek „Boo” oraz rodzeństwo „Max i Lilly” mieszkają w bajkowym lesie, w którym czekają na nich różne atrakcje. Forma, jaka została zaprezentowana wzbudza ciekawość dzieci i pobudza ich wyobraźnię. Ciekawe pomoce dydaktyczne pomagają urozmaicić zabawy z językiem obcym. Kukiełki przyciągają i utrzymują uwagę dzieci, co ułatwia wprowadzenie i utrwalenie słownictwa. Motywują także przedszkolaków do aktywnego uczestnictwa w zajęciach językowych, ośmielają ich i pomagają przełamywać ich niepewność podczas wypowiedzi. Karty pracy z wizerunkiem nowych przyjaciół mają na celu utrwalenie poznanego słownictwa i struktur językowych. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach z tablicą multimedialną wykazując zdobytą wiedzę. 

Nauczanie języków obcych w jak najwcześniejszym wieku, kiedy umysł dziecka jest najbardziej chłonny sprawia, że późniejsza nauka w szkole jest bardziej efektywna. 

 

Comments are closed.