Zabawy z językiem angielskim


Drodzy Rodzice!

Współczesne badania psychologiczne potwierdzają korzyści nauczania języków obcych w jak najwcześniejszym wieku, kiedy to umysł dziecka jest najbardziej chłonny, zaś wciąż plastyczny narząd mowy zdolny jest do poprawnego odtwarzania słów w obcym języku. Rozpoczynanie nauki języka obcego w wieku przedszkolnym pobudza ogólną inteligencję dziecka, rozwija pamięć, uczy tolerancji dla innych kultur, pomaga dziecku szybciej oswoić się   z tym językiem i sprawia, że późniejsza nauka w szkole jest bardziej efektywna.

„Zabawy z językiem angielskim” umożliwiają dzieciom uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji. Z uwagi na fakt, że dzieci uczą się poprzez działanie,  zajęcia mają formę zabaw słowno-muzycznych i ruchowych, jest to nauka piosenek, rymowanek, słuchanie bajek w języku angielskim, podczas których dzieci poznają podstawowe słowa i zwroty. Proces uczenia się języka u małych dzieci, to przede wszystkim rozwój sprawności takich jak: słuchanie (rozumienie), a następnie mówienie. Dlatego uczenie się języka obcego przez dzieci w pierwszej fazie polega na stopniowym rozwijaniu rozumienia ze słuchu i reagowania na język gestem, słowem. Druga faza uczenia się to nabywanie sprawności mówienia. Dziecko powtarza za modelem pojedyncze słowa, zwroty, recytuje krótkie rymowanki, śpiewa piosenki.

Zakres tematyczny: powitania, pożegnania, przedstawianie się, rodzina, pytanie o imię, wiek, samopoczucie,  ubrania, części ciała,  napoje i jedzenie, warzywa i owoce, wyrażanie upodobań, zwierzęta, zabawki, kolory, pory roku, święta, uroczystości.

Zabawy z językiem angielskim są prowadzone codziennie w każdej grupie. Zajęcia prowadzi Aneta Czeluśniak.


Zajęcia w roku szkolnym 2019-2020

 

Przygoda z I love Boo

Biedronki – One Little Finger

Motylki – Story Time – Vegetable Mix

Słoneczka – My Rainbow Soup

Ufoludki – The colours of the rainbow

Wiewiórki – Christmas Time

Podczas zabaw z językiem angielskim dzieci oswajały się z tym językiem, poznawały podstawowe słownictwo z zakresów:  powitania, pożegnania, przedstawianie się, rodzina, pytanie o imię, samopoczucie,  ubrania, części ciała,  napoje i jedzenie, warzywa i owoce, wyrażanie upodobań, zwierzęta, zabawki, kolory, pory roku, pogoda, liczby, święta, uroczystości, pojazdy. Poprzez uczestniczenie z zabawach słowno-muzycznych, ruchowych, czy plastycznych, reagowanie na proste polecenia, powtarzanie rymowanek, wierszyków, śpiewanie piosenek, słuchanie historyjek dzieci miały częsty kontakt z językiem angielskim, co nie tylko wpływa na ich ogólną inteligencję, ale również rozwija pamięć, uczy tolerancji dla innych kultur oraz daje podstawy do dalszej nauki tego języka.

 

Comments are closed.