Jasło – miasto wiedzy


jaslo miasto wiedzy

Miasto Jasło w ramach projektu „Jasło – miasto wiedzy” ogłosiło konkurs dla nauczycieli miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na scenariusz cyklu innowacyjnych zajęć.

Zadaniem nauczycieli było przygotowanie scenariusza cyklu (od 5 do 10) zajęć lekcyjnych z wybranych przedmiotów nauczania lub zajęć pozalekcyjnych (bibliotecznych, świetlicowych), których założeniem jest innowacyjna i atrakcyjna dla uczniów realizacja treści podstawy programowej lub rozwijanie zainteresowań uczniów w korelacji ze środowiskiem lokalnym.

Z naszego przedszkola do konkursu zgłosiła się nauczycielka Małgorzata Hanusz, która opracowała cykl scenariuszy:

„Jesteśmy cząstką historii”

Cele ogólne scenariuszy

 • Uwrażliwienie na piękno i specyfikę regionalnej kultury, przyrody oraz krajobrazu.
 • Rozwijanie uczuć przywiązania i umiłowania do rodzinnych stron.
 • Kształtowanie i umacnianie poczucia wspólnoty regionalnej oraz więzi z zamieszkiwanym regionem.
 • Rozszerzenie interdyscyplinarności dziecięcej poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych metod pracy poszerzających wiedzę regionalną.

Partnerzy lokalni

 • Urząd Miasta w Jaśle.
 • Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.
 • Skansen archeologiczny „Podkarpacka Troja”.
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle.
 • Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce.

Spodziewane osiągnięcia dzieci

 • Wzrost aktywności przedszkola w podejmowaniu współpracy z i instytucjami lokalnymi tworzącymi kulturę regionu
  w celu umożliwienia dzieciom skutecznego uczestniczenia w życiu publicznym.
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności
  i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są najważniejsze.
 • Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej.
 • Upowszechnienie wiedzy historycznej.

 Proponowane tematy zajęć:

 • „Jasło moim miastem”.
 • „Moja rodzinna miejscowość” – wycieczka po Jaśle i okolicach.
 • „Pudełkowe miasto”.
 • Karpacka Troja – zwiedzanie skansenu archeologicznego.
 • „Moje miasto Jasło oraz Polska” – konkurs międzygrupowy.

Za swój projekt scenariuszy nauczycielka Małgorzata Hanusz otrzymała wyróżnienie i nagrodę pieniężną z rąk burmistrza miasta Jasła Ryszarda Pabiana.

Powrót do: REALIZOWANE PROJEKTY

Comments are closed.