Strona główna


REKRUTACJA 2021/2022

WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Zapraszamy do zapoznania się z placówką, z jej tradycjami, bogatą ofertą edukacyjną oraz jej organizacją.


AKTUALNOŚCI ROK SZKOLNY 2020/2021

DRODZY RODZICE

 

Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godziny 8.15, gdyż o 8.30 jest śniadanie.

W zakładce O NAS znajdują się ramowe rozkłady dnia dla wszystkich grup wiekowych.

W przedszkolu funkcjonuje system Jammik, za pomocą którego rejestrowany jest czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Bardzo ważne jest systematyczne odbijanie kart przy czytniku podczas przyprowadzania i odbierania dziecka.

Przedszkole jest bezpłatne dla wszystkich dzieci od godz. 8.00 do 13.00. Każda następna rozpoczęta godzina jest płatna – opłata 1 zł za godzinę. Dzienna stawka żywieniowa od tego roku wynosi 7 zł.

Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami telefonicznie, za pośrednictwem systemu Jammik lub bezpośrednio, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Po okresie adaptacyjnym (od października) rodzic wchodzi do budynku przedszkola, gdzie w szatni oczekuje na swoje dziecko. Nie wchodzi na górę. Pracownik obsługi przyprowadzi dziecko do was.


REGULAMIN DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z OPIEKI W PRZEDSZKOLU W CZASIE TRWANIA PANDEMII OD 01.09.2020 r.

 1. Rodzice są świadomi ryzyka oraz odpowiedzialności za decyzję o wysłaniu dziecka do przedszkola.
 2. Przy wejściu do przedszkola umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk. Bezwzględnie obliguje się wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
 3. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych (kaszel, katar, gorączka). W przypadku alergii u dziecka wymagane jest aktualne zaświadczenie od lekarza.
 4. Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica 2 m. Wchodząc do placówki mają zasłonięte usta i nos , zdezynfekowane ręce.
 6. W szatni może przebywać maksymalnie 12 rodziców z dziećmi.
 7. Przez okres adaptacyjny rodzice odprowadzają dziecko do grupy zachowując wszelkie środki ostrożności (zasłonięte usta i nos, zdezynfekowane ręce).
 8. Osoby obce mają całkowity zakaz wstępu do przedszkola.
 9. Rodzice chcąc odebrać dziecko z placówki oczekują na nie w szatni (zasłonięte usta i nos, zdezynfekowane ręce), zachowując dystans społeczny.
 10. Po odebraniu dziecka z placu zabaw, rodzic wraz z dzieckiem natychmiast opuszcza teren przedszkola.
 11. Do przedszkola dzieci nie przynoszą żadnych zabawek ani innych niepotrzebnych przedmiotów.
 12. Grupy przebywają wyłącznie w wyznaczonych i stałych salach.
 13. Sale zajęć są systematycznie wietrzone.
 14. Z sal usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować.
 15. Dzieci korzystają z wody pitnej (z podpisanego bidonu przyniesionego z domu ) wyłącznie pod nadzorem nauczyciela.
 16. Dzieci korzystają z przedszkolnego placu zabaw przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości lub zmianowości grup.
 17. Urządzenia ogrodowe są codziennie dezynfekowane.
 18. Przypomina się dzieciom o częstym myciu rąk.
 19. Pracownicy dokonują codziennych prac porządkowych i dezynfekcji.
 20. W przedszkolu wyznaczone jest pomieszczenie do izolacji wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn do dezynfekcji.
 21. Dziecko u którego stwierdzono objawy chorobowe jest izolowane w tym przygotowanym pomieszczeniu i pod opieką pracownika oczekuje na przybycie rodziców.
OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

Miło nam poinformować, że z dniem 01.09.2020 r. nasze przedszkole rozpoczyna pracę. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola. Informujemy również, że przedszkole pracować będzie w tzw. „reżimie sanitarnym” zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

W związku z wytycznymi GIS ograniczone jest przebywanie osób placówce, dlatego zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich się nie odbędą.


Mamy ogromną przyjemność poinformować wszystkich o zajęciu II miejsca w powiecie jasielskim w kategorii „Przedszkole Roku” i uzyskaniu tytułu „PRZEDSZKOLE NA MEDAL” w województwie podkarpackim.


WYNIKI ANKIETY DLA RODZICÓW DOTYCZĄCEJ ZDALNEJ PRACY
NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 W JAŚLE


Comments are closed.